Ariana Gostar Spadana
اصفهان-خیابان شیخ صدوق شمالی
بن بست هما-مجتمع هما
شنبه-چهارشنبه: 08:00-17:20
پنج شنبه وجمعه:10:00-16:00
031-36106
021-44443100

%100

کیفیت سرویس ارائه شده

19سال

سابقه فعالیت

60,856

تعداد مشتریان تحت پوشش

34

تعداد سرویس های ارائه شده

سرویس های ما

Our Services

مشترکین خانگی

مشترکین خانگی

مشترکین سازمانی

مشترکین سازمانی

دیتاسنتر

سرویس های دیتاسنتر

مخابراتی

سرویس های مخابراتی

دولت الکترونیک

سرویس های دولت الکترونیک

محتوای دیجیتال

محتوای دیجیتال

رایانش ابری

سرویس های ابری

تلفنی

سرویس های تلفنی

رایانش ابری

خدمات نوین پرداخت

محصولات ما

Our Products

نرم افزار های مخابراتی

نرم افزار های وزارت نیرو

نرم افزار های سازمانی

موتور گردش دهنده فرایند
بیشتر بدانید
نرم افزار مدیریت سند معماری
بیشتر بدانید
نرم افزارکنترل برنامه وبودجه
بیشتر بدانید
نرم افزار کنترل حضور وغیاب
بیشتر بدانید
نرم افزار مدیریت پشتیبانی فنی
بیشتر بدانید
مدیریت مشتریان ADSL
بیشتر بدانید

منابع و مشارکت ها